Osoby posiadające kredyt we frankach szwajcarskich stanowią dość pokaźną grupę społeczną. Jak się okazuje podczas udzielania rzeczonych kredytów banki nie zachowywały się do końca transparentnie. W związku z tym wielu kredytobiorców aktualnie sądzi się z instytucjami bankowymi. Pomoc frankowiczom Gdańsk oferuje pokrzywdzonym wiele kancelarii. Rozwiązanie miało przyjść ze strony rządzących, jednak wciąż nie widać na […]