Skąd pomysł na dopisanie pracy zdalnej do kodeksu pracy?

W marcu zeszłego roku kiedy w naszym kraju na dłużej zagościła pandemia i dużo ograniczeń, konieczna była całkowita zmiana w sposobie działania dużej ilości przedsiębiorstw. Niemal wszystkie restauracje trzeba było pozamykać, w wielu miejscach musiały zostać wprowadzone modyfikacje, tak aby jak najbardziej zminimalizować spotkania pracowników. W spółkach, w których było to możliwe, pracownicy szli na pracę zdalną i pojawiły się wątpliwości jak regulować tego typu pracę. Przed pandemią nie było to popularne rozwiązanie, firmy zostały pozostawione same sobie przy ustalaniu zasad pracy na odległość.

Jak zostaną uregulowane przepisy w zakresie wykonywania pracy zdalnie?

Zmodyfikowany kodeks pracy ma uwzględnić pracę zdalną znaleźć się mają między innymi:

  • uregulowanie zasad wykonywania pracy zdalnej,
  • możliwość wykonywania pracy zdalnej na prośbę pracownika,
  • prawo do anulowania pracy z domu zarówno przez przełożonego, jak i przez pracownika,
  • uregulowanie obowiązków kierownika w stosunku do zatrudnionego,
  • kontrola pracy poza siedzibą firmy pracownika przez kierownika,
  • zakaz dyskryminacji osoby zatrudnionej, która pracuje zdalnie

W rezultacie znajdą się w nim wszelkie potrzebne dane dające wskazówki tak samo dla pracowników jak i pracodawców. To co jest jednak najbardziej istotne to, że przełożony zgadzający się na pracę z domu osoby zatrudnionej mimo wszystko musi dostarczyć mu przedmioty i sprzęt potrzebne aby wykonywać pracę, a także pokryć wszystkie koszta, jakie będą związane z ewentualną naprawą urządzeń. Warto również wiedzieć, że możliwa jest tak samo praca poza biurem na stałe jak i okazjonalna. W takim przypadku pracownik jest zobowiązany zanieść wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej. Wspominając o okazjonalnej pracy zdalnej mamy na myśli pracę przez maksymalnie 12 dni w roku kalendarzowym. Co ważne na okazjonalną pracę z domu nie może skierować pracownika pracodawca. Tutaj chęć realizowania pracy w domu musi być ze strony osoby zatrudnionej.

Przepisy BHP a praca zdalna – jak to będzie uregulowane?

Pracownik, który wykonuje swoje obowiązki w formie pracy zdalnej również będzie musiał przestrzegać przepisów BHP. Jest ich jednak trochę mniej niż w przypadku pracy w biurze. Zapisy, które będą w zmodernizowanym kodeksie pracy mają poruszyć temat oświadczenia, w którym pracownik poświadczy, że jego miejsce pracy zdalnej zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jeśli jeszcze przed zawarciem umowy o pracę potencjalny zatrudniony powie, że chce wykonywać pracę w pełni zdalnie, to zostanie mu umożliwione przejście szkolenia BHP zdalnie.

Jeżeli wciąż nie rozumiecie co jakie zmiany zajdą i jakie kroki powinniśmy poczynić z pracownikiem, który zgłosi chęć wykonywania zdalnej pracy w trybie stałym albo także okazjonalnie to polecamy skontaktować się z kancelariami adwokackimi, których obowiązkiem jest znajomość zmieniających się przepisów. Odpowiednim miejscem będzie kancelaria adwokacka w Mińsku Mazowieckim, w której prawnicy są specjalistami w kodeksie pracy.